Mesures Municipals

Aquesta secció recull totes les actuacions municipals dutes a terme a la ciutat de Sant Boi per fer front a la crisi sanitària del Covid-19.

El 12 de març l’Ajuntament es va adherir al Pla d’Emergència PROCICAT sobre malalties infeccioses emergents d’alt risc, es va declarar l’estat d’Emergència 1 i es va constituir el CECOPAL, òrgan assessor en cas d’emergència, presidit per l’Alcaldessa i amb representació de diferents responsables polítics i la direcció tècnica.

El dia 13 de març es va aprovar, d’acord amb la representació sindical, un Pla de contingències dels serveis essencials per tal de garantir els serveis bàsics a la ciutadania i respondre de manera eficaç a l’excepcionalitat de la situació i a les múltiples necessitats i demandes ciutadanes, en previsió d’una possible situació de confinament que es va confirmar al dia següent amb el decret de l’estat d’Alarma per part del Govern central.

Es van dessignar com a serveis essencials:

  • L’atenció a les persones vulnerables i a l’emergència social
  • La seguretat: Policia Local i Protecció Civil
  • La neteja viària i recollida de residus
  • La salut pública i salut laboral
  • La informació i comunicació a la ciutadania
  • L’atenció al teixit productiu local
  • L’acció comunitària i relació amb el teixit associatiu local
  • I la continuïtat de l’operativa municipal: intervenció, secretaria, comptabilitat, contractació pública.

En aquests àmbits s’han activat de manera presencial 94 persones al consistori i 127 a les empreses municipals. 290 persones treballadores operen en règim de teletreball (un 45%de la plantilla).

El 17 d’abril es va publicar una Declaració institucional davant la crisi produïda per la COVID19.

Suport a les persones

Suport a l’economia

Espai públic i equipaments

Cura i salut

Cura i salut