Espai públic i equipaments

L’Ajuntament de Sant Boi ha restringit l’accés a espais i activitats que suposaven concentració de persones i risc de contagi, i intensificat les accions de neteja i desinfecció de la via pública i equipaments clau, com serveis sanitaris o residències.

Ampliació dels recursos destinats a tasques de neteja i desinfecció

Per tant, aquí trobarem totes aquelles actuacions en equipament, en matèria de restriccions de l’activitat i seguretat i mobilitat de persones, així com de neteja i la recollida de residus, entre d’altres.

Neteja i recollida de residus

Seguretat i mobilitat

Equipaments i activitats

Obra pública