Suport a l’economia

L’Ajuntament de Sant Boi durà a terme un pla de xoc per rescatar les famílies, les persones autònomes, els comerços i les petites empreses locals més afectades per la crisi sanitària i crear les condicions per reactivar l’economia local tan aviat com sigui possible.

L’impacte provisional de les primeres mesures en la recaptació ascendeix ja a més de 700.000 €, un estalvi del qual s’han beneficiat moltes famílies

Per tant, aquí trobarem totes aquelles mesures encaminades a rebaixar la pressió fiscal sobre les persones i les activitats econòmiques, així com per ajudar a sostenir aquest període d’inactivitat i impulsar la reactivació del ecosistema econòmic local en coordinació amb el teixit productiu.

Persones treballadores

Empreses i persones autònomes

Impostos, tributs i ajuts

Consum