Suport a les persones

L’Ajuntament de Sant Boi ha engegat un seguit d’actuacions de suport a les persones més vulnerables de la ciutat amb l’objectiu de continuar al seu costat durant el confinament.

Es crearà un fons de contingència d’1.000.000 d’euros que oferirà de manera immediata ajuts a les famílies per fer front a les situacions de dificultat econòmica generades per l’emergència sanitària

Per tant, aquí trobarem totes aquelles mesures relatives al desplegament de mitjans d’atenció i seguiment de les persones que estan patint més, l’atenció a les persones més vulnerables en aquest context, com la gent gran, i la resposta a situacions de privacitat material associades a la insuficiència d’ingressos i a les dificultats per pagar els subministraments bàsics. S’inclouen a més el conjunt de recursos educatius de suport a famílies, infants i adolescents.

Atenció ciutadana

Atenció ciutadana

Dificultats econòmiques

Gent gran i atenció a la dependència

Habitatge

Salut mental

Recursos educatius i families