Pla de Xoc

Sant Boi posa en marxa un pla de xoc per afrontar les conseqüències socials i econòmiques de la crisi sanitària. El pla, presentat el passat 17 d’abril en sessió extraordinària del ple municipal, té el suport unánime de totes les forces polítiques.

Preveu destinar en primera instància 1 milió d’euros a ajuts directes i dur a terme accions acordades i en col·laboració amb el conjunt d’empreses i comerç locals.

L’objectiu primer del pla: rescatar les famílies, les persones autònomes, els comerços i les petites empreses locals més afectades per la crisi sanitària i crear les condicions per reactivar l’economia local tan aviat com sigui possible.

El pla té 4 grans línies d’actuació:

1. El Fons de Contingència

El pla de xoc municipal preveu la creació d’un fons de contingència per valor d’1 milió d’euros per a ajuts directes a les famílies per poder fer front a les situacions de dificultat econòmica generades per l’emergència sanitària.

La primera aportació al fons suposa una modificació pressupostària de 500.000 euros. Els ajuts estan pensats per complementar els ajuts d’altres administracions i per tant arribar a aquelles persones que puguin quedar no cobertes. El fons es destinarà principalment a treballadors i treballadores que han perdut la feina o que s’han vist afectades per un ERTO i a persones autònomes que s’han quedat sense ingressos a causa de l’aturada de l’activitat econòmica i comercial.

Hi ha ajuts a fons perdut i també ajuts retornables en forma d’avançament d’urgència de les quantitats previstes en les prestacions d’altres institucions. Un cop retornades, aquestes quantitats estaran disponibles en el mateix fons per atendre noves necessitats.

2. Accions de suport i concertació amb l’ecosistema econòmic local

La capacitat d’organització de les persones i activitats econòmiques de la ciutat, representada amb organitzacions com Sant Boi Comerç, Sant Boi Degusta, Sant Boi Motor i Sant Boi Empresarial, es posa al servei de la resposta a la crisi sanitària per dur a terme noves mesures consensuades.

Ja estan en marxa iniciatives, com l’adhesió de Sant Boi Comerç a la plataforma de comerç electrònic Slow Shopping, o un Scape Room virtual amb premis de vals descomptes per a les 200 primeres persones en resoldre el conjunt d’enigmes plantejats com a suport al consum local.

3. Plans d’Ocupació específics

Els plans d’ocupació per a la contractació pública temporal garanteixen uns ingressos per a les famílies prestant serveis i activitats de valor públic.

Les persones beneficiàries són les que pertanyen als sectors més castigats per la pèrdua de llocs de treball. Es compta amb serveis i institucions com el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a intensificar l’aposta per als plans d’ocupació i adaptar els perfils de selecció i els requisits d’accés a la nova situació.

3. Mesures fiscals

El no cobrament de cap tribut municipal durant l’estat d’alarma (IBI, IAE, ICiO, llicències urbanístiques, taxes), així com tampoc cap cànon o lloguer relacionat amb activitats econòmiques ni lloguers socials de l’empresa municipal Claus són algunes de les principals mesures fiscals per alleugerir la pressió sobre les economies domèstiques i sostenir la capacitat de consum de les llars.

Així mateix s’ha suspès el pagament de les escoles bressol, els poliesportius municipals o l’Escola Municipal de Música, entre d’altres serveis que no han estat actius.

Les zones blaves de Sant Boi són gratuïtes com a mesura per facilitar que les persones puguin quedar-se a casa.

Més informació

 

L’Ajuntament posa a disposició d’aquest pla un equip tècnic expert en promoció econòmica, ocupació i màrqueting de ciutat, la xarxa de relació amb les institucions supramunicipals i la reorientació de les línies estratègiques i programes municipals existents, focalitzant l’esforç envers aquest pla d’impuls.

S’ha creat a més una oficina interdepartamental especialitzada a partir de personal qualificat de Serveis Socials, Ocupació, Empresa i Comerç principalment, per tal de conèixer en profunditat l’allau d’ajuts que estan promovent altres institucions (europees, estatals i autonòmiques) i acompanyar les persones i empreses en la gestió de la sol·licitud d’aquests ajuts, perquè arribi a la ciutat el màxim de diners públics destinats a l’emergència.